Sj Grens Syndrome In Clinical Practice - medbilen.cf

sj gren s awareness month is almost here - april is sj gren s awareness month and we hope you will join us in educating the public about this complex disease and how it affects those who are living with it, nhg standaard mictieklachten bij mannen nhg - belangrijkste wijzigingen de titel van de nhg standaard bemoeilijkte mictie bij oudere mannen is veranderd in mictieklachten bij mannen omdat deze herziene standaard ook richtlijnen geeft voor het beleid bij incontinentie en nycturie en zich richt op mannen vanaf 18 jaar, nhg standaard chronische nierschade nhg - kernboodschappen bij pati nten met een verminderde nierfunctie of verhoogde albuminurie is vervolgdiagnostiek nodig om de diagnose chronische nierschade te bevestigen en om uit te sluiten dat de uitslag het gevolg is van acute nierschade of verstorende factoren